PREMISĂ
Confidențialitatea dvs. este importantă pentru ușurință.
Easy-bit a redactat, într-un mod simplu și ușor de înțeles, acest document referitor la tratamentul datelor dvs. personale, cum și de ce le colectăm și cum le gestionăm.
Reamintim că pentru prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie înțeleasă orice operațiune sau complex de operații, efectuate cu sau fără ajutorul instrumentelor electronice, privind colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, prelucrarea, modificarea, selecția, extragerea, compararea , utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, difuzarea, ștergerea și distrugerea datelor, chiar dacă nu sunt înregistrate într-o bază de date.
Aceste informații se aplică atunci când vizitați site-ul nostru; când achiziționați serviciile noastre și folosiți aplicațiile noastre; când vă înscrieți pentru newsletter-ul nostru; solicitați ajutorul nostru sau sunteți furnizor, partener, consultant sau orice altă persoană care are relații comerciale cu Vincasoft.
Informațiile și datele furnizate de dvs. vor fi prelucrate în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile (inclusiv, dar fără a se limita la, Regulamentul general privind protecția datelor - Regulamentul UE 2016/679 - Regulamentul general privind protecția datelor sau "GDPR").
Prelucrarea datelor efectuată de Vincasoft S.a.s. se va baza pe principiile corectitudinii, legalității, transparenței, corectitudinii, integrității, confidențialității, limitării scopului și păstrării și minimizării datelor.
 
BAZA JURIDICĂ A PROCESĂRII DATELOR NOASTRE PERSONALE
Easy-bit bazează prelucrarea datelor dvs. personale pe diferite baze juridice:
consimțământul dvs. (numai atunci când este necesar sau permis de lege). În acest caz, veți avea totuși dreptul de ao revoca;
necesitatea stabilirii unei relații contractuale și a îndeplinirii obligațiilor care decurg din aceasta;
necesitatea de a respecta legile aplicabile și de a stabili, exercita sau apăra împotriva acțiunilor în justiție;
necesitatea de a-și urmări interesele legitime: de a asigura siguranța rețelelor și a informațiilor, de a preveni sau de a investiga încălcările presupuse sau reale ale legii, contractele comerciale sau cazurile de nerespectare a principiilor sale de afaceri;
nevoia de a răspunde solicitărilor dvs.;
orice altă bază legală permisă de reglementările actuale.
 
Ce fel de date personale le tratam, cu ce scopuri și pentru cât timp ne păstrăm
a) Date de navigație
Pentru buna funcționare a site-ului Easy-bit și a serviciilor furnizate sunt necesare sisteme informatice și proceduri software care, în timpul funcționării lor normale, achiziționează date personale, a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Acestea sunt date care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiectele identificate, dar care, prin însăși natura lor, pot permite identificarea utilizatorilor (de exemplu, adresele IP) prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți. Aceste date sunt utilizate numai pentru informații statistice anonime privind utilizarea serviciului și pentru a verifica funcționarea corectă și sunt păstrate pentru perioada strict necesară și, în orice caz, în conformitate cu reglementările în vigoare.
b) Date despre client
Pentru a permite furnizarea serviciilor prevazute in acordurile contractuale, desfasurarea activitatilor de marketing si respectarea obligatiilor fiscale si cerute de reglementarile in vigoare, Easy-bit va colecta urmatoarele date ale clientului: Nume - Prenume - Numele companiei în cazul unui alt subiect decât cel privat) - Cod fiscal - TVA (în cazul unei alte persoane decât cea privată) - Adresă - Oras - Cap - Provincie - Numere de telefon - Adrese de e-mail. Aceste date vor fi păstrate în scopul furnizării serviciilor, precum și pentru activități promoționale și pe o durată de 10 ani de la încetarea relației contractuale. În scopuri fiscale și pentru alte obligații în temeiul legii, aceleași date vor fi păstrate timp de 10 ani, cu excepția cazului în care legea permite o perioadă mai lungă de păstrare, de asemenea datorită acumularii prescripției drepturilor revendicate de terți.
c) datele furnizorului
Pentru a asigura buna funcționare a relației de muncă, avem nevoie de detalii de contact ale părților relevante care operează în cadrul companiei furnizoare (cum ar fi numele, prenumele, numerele de telefon și adresele de e-mail). De asemenea, avem nevoie de toate datele necesare pentru emiterea facturii, precum și de detaliile bancare necesare pentru plata serviciilor achiziționate (dacă se încadrează în contractele contractuale stipulate). În scopurile menționate mai sus, datele vor fi colectate